Publicaties

 

 • François Breuer, Interne tegenstellingen vruchtbaar maken. Boekbespreking in:  M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, jrg.75, nr. 1.  Vakmedianet: 2021, pp.74-77
 • François Breuer, Organisatiecoaching: een nieuwe professie? In: M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, jrg.70, nr. 6.  Vakmedianet: 2016, pp.6-21
 • François Breuer, Het narratieve model, Interactie via verhalen. Hfdst. III-7 in: Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld (red), Organisatiecoaching in de praktijk. Neer: Kloosterhof, 2011, pp.191-202
 • François Breuer, Benaderingen ten grondslag aan organisatiecoaching. Hfdst.III-9 in: Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld (red), Organisatiecoaching in de praktijk. Neer: Kloosterhof, 2011, pp.218-233
 • François Breuer, Organisatiecoaching. Een nieuw vakgebied? Hfdst.IV-2 in: Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld (red), Organisatiecoaching in de praktijk. Neer: Kloosterhof, 2011, pp.240-253
 • François Breuer, Casus: strategieontwikkeling in een bouwbedrijf. In: Tijdschrift voor Coaching. www.tvc.nl/actueel. 28 mrt 2011.
 • François Breuer, Coaching from eight perspectives. International Organisation Development Association: www.iodanet.org, 2009
 • François Breuer, Playing in the narrative space. Ch. 10 in: Léon de Caluwé, Gert Jan Hofstede and Vincent Peters (eds), Why do games work? In search of the active substance. Deventer: Kluwer, 2008, pp.117-129.
 • François Breuer, Coaching en organisatieontwikkeling. Hfdst. 8 in: Tieneke Dijkstra (red.), Coachen als tweede beroep. Zaltbommel: Thema, 2007,pp.132-147
 • François Breuer, Applying the narrative approach in organisational change. Ch.3 in: Jaap Boonstra and Léon de Caluwé (eds), Intervening and changing, looking for meaning in interaction. Chichester: John Wiley and sons, 2007, pp.49-63
 • François Breuer, Storytelling als Interactieve Interventie, toepassing van de narratieve benadering bij organisatieverandering. In: Management en Organisatie. Themanummer: Interveniëren en Veranderen. Jrg 60, nr.3/4 (mei/augustus). 2006, pp.53-70.
 • Tevens verschenen als hfdst.3 in: Jaap Booonstra en Léon de Caluwé (red.), Interveniëren en Veranderen, zoeken naar betekenis in interacties. Deventer: Kluwer, 2006, pp. 61-87
 • François Breuer, Het perspectief van de managementcoach: overdracht en tegenoverdracht. In: Management Development, jrg. 14 , nr. 1. 2006, pp.27-29
 • François Breuer, Coaching verankeren binnen de setting van de organisatie. In: Opleiding en Ontwikkeling, Tijdschrift voor Human Resource Development, 19e jrg. 01/02 jan/feb 2006, pp15-17
 • François Breuer, Onafhankelijkheid van de Managementcoach, het gevaar van collusie en contaminatie. In: Management Development, jrg. 13, nr 4. 2005, pp.24-26
 • François Breuer, Op zoek naar een Professionele Coach. Redactioneel hoofdstuk in: Coachingsgids 2004, Uitg. Deventer: Bureau Klik. 2004, pp.310-321
 • François Breuer, Narrativity, a Way of Looking at the Living History of an Organisation and Yourself. Conference paper, presented at the 18th  International IODA-conference at St.Petersbourg. 2003. 7pp.
 • François Breuer, Narrativiteit. Paper, gepresenteerd op de Conference van de Dutch Society of Organisational Learning (SOL). 2003, 6pp.
 • François Breuer, Het Verhaal als Metafoor. Hfdst. 7 in: Adrie van den Berge en Freerk Wortelboer (red.), Werkconferenties, Ontmoetingsplaatsen voor verandering. Assen: van Gorcum, 2002, pp.75-88
 • François Breuer and Johann Wuestenberg, A Story Has To Be Told, on the art of storytelling as intervention. Ouddorp: Stichting Asssociatie voor OrganisatieOntwikkeling, 1999
 • François Breuer and Joke Vriesema, Meeting the Stranger, Connecting stories. Conference workshop paper for the 10th International IODA-conference at Eilat. 1995, 7pp.
 • François Breuer and Jan van der Ligt, Change Towards Healthy Organisations, a healthy process. Conference workshop paper for the 9th International IODA-conference at Barcelona. 1994, 6pp.
 • François Breuer and Annet de Jong, Processmodel for Moving between Jobs. Conference paper presented at the 9th International IODA-conference at Barcelona. 1994, 11pp.
 • François Breuer, Innovative Management and Intuition. In: IODA-journal, vol.1 nr. 1. 1993, pp.83-92
 • François Breuer en Jan de Dreu, Middle Management in Non-profit Organisaties. Utrecht: Stichting Welzijnspublicaties. 1989
 • François Breuer en Jan de Dreu, Versterking van de Lijn door Middle Management. In: Bedrijfskunde, tijdschrift voor modern management, jrg.61, no 2, 1989: pp172-187
 • François Breuer, Georg Bruining and Marvin Egberts, “Pressure to Change, a cultural perspective. Conference Workshop paper for the 4th International IODA-conference at Irsee, 1989, 2pp.
 • François Breuer, ‘Ontwikkelingsmodellen: theorieën over de fase-overgangen in het ontwikkelingsproces van organisaties’, Hfdst. in: J.Ramondt en H.Vrijhof (red.), Besturing en Beheersing van Organisaties. Rotterdam: Atlast Holland, 1988: pp63-84
 • François Breuer en Jan van der Ligt, ‘Energetisch model van Organisatieverandering toegepast op de Rijkspolitie. In: M en O, tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, jrg.42, nov/dec 1988, pp.400-418
 • François Breuer and Bert Coenen, ‘O.D.Technics and Interventions in The Netherlands’, conference paper presented at the 3rd International IODA-Conference at Harpers Ferry. 1988, 18 pp.
 • François Breuer, ‘The Use of Organisation Development Technology in Transforming Organisations’. In: Organization Development Journal, vol.5, no 1, 1987: pp7-18
 • François Breuer, ‘Overcoming Culture, OD in a mixed cultural environment’. Paper presented at the 2nd International Conference  of the European Link-up of OD-consultants at Barcelona. 1987: 20pp.
 • François Breuer, ‘Samenwerking tussen professionals’. In: M&O, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, jrg.41, no 4. 1987: pp202-218
 • François Breuer, ‘The Spiral Force of  Politics, external political mobilization for change. ‘ Conference paper, presented at the 2nd International IODA-conference at Zakopane. 1987: 9pp.
 • François Breuer, ‘Zastosowanie Technologii od w Przeksztalcaniu Organizacji”. Conference paper. Interforum III, Gdansk. 1986: 16pp
 • François Breuer, ‘Organisation Assessment  as Intervention for Change.’ Paper presented at the International Conference on Innovation and Management at Karlovy Vary. Uitg.: Dom Techniky CSVTS Praha: Conference papers. 1986: pp183-189
 • François Breuer, ‘Hodnoceni Organizace Jako Nástroj Organizacni Zmêy’, in: Podnoková Organizace, 10, 1986: pp439-441
 • François Breuer, ‘Samenwerking in de eerste lijn’ , Paper voor Studium Generale Rijksuniversiteit Utrecht, 1986: 10pp
 • François Breuer, ’Adviseren bij organiseren, commentaar.’ Bijdrage aan: Edu Feltmann, François Breuer en  Evert van de Vliert, Informatie en Commentaar. In: M&O tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid. Jrg. 39 no3, 1985: pp 230-234
 • François Breuer, ‘Heroriëntatie van Organisatie-adviseurs op Strategische Beleidsproblemen’. In: Bedrijfskunde, jrg.57, no 2. 1985: pp199-208
 • François Breuer, (gast redacteur)’Dilemma’s rond Organisatiediagnose’. Themanummer M&O. jrg 39, no6. 1985. In het bijzonder hierin:
  • François Breuer, ‘Ten Geleide’. pp394-400
  • François Breuer, ‘Organisatiediagnose in de Praktijk’.  Pp401-415
  • François Breuer, ’Naschrift’. pp476-479
 • François Breuer, ‘The External Political Factor as a Constraint to Internal Reorientation of Three Organisations’. Congres-paper presented on the 4th Organization Development World Congress of the OD-Institute at Southampton. 1984: 4pp
 • François Breuer, ‘Heroriëntatie van Organisatie-adviseurs op Strategische Beleidsproblemen’. Paper, gepresenteerd aan en gepubliceerd door de Orde van Organisatie-Adviseur (OOA). 1983: 12p
 • François Breuer, ‘Redesigning Organisations under Stress’. Conference-paper presented on the “Improving Quality of Life” 3rd Organization Development World Congress of the OD-Institute at Dubrovnik. 1983: 9PP
 • François Breuer, De Organisatie-advieur en zijn netwerk, een sociaal wetenschappelijke studie van een aantal ontwikkelingen in het organisatie-0advieswerk. Dissertatie. Alphen a/d Rijn: Samsom. 1982, 532pp
 • François Breuer, ‘Politisering van het Werkveld van de Organisatie-adviseur’. In: M&O, jrg.36, no 1, 1982: pp40-54
 • François Breuer, Stadsvernieuwing als Organisatieprobleem. Alphen a/d Rijn: Samsom: 1981, 112pp
 • François Breuer, ‘Het Veranderingsvermogen van de Organisatie en de Organisatie-adviseur’, Hfdst. 2 in: P.A.E .van de Bunt en C.J.Lammers (red.), Organisatieverandering en organisatie-advieswerk. Alphen a/d Rijn: Samsom, 1980, pp35-50
 • François Breuer, ‘Stadsvernieuwing als Organisatieprobleem’. Onderzoeksverslag. Rotterdam: Vakgroep Bedrijfssociologie Erasmusuniversiteit. 1979, 69pp
 • François Breuer, ‘De Interorganisationele Analyse’. In: M&O, jrg. 32, no 1, 1978: pp40-54
 • François Breuer,’Maatschappelijke Veranderingen en de Legitimiteit van de Organisatie-adviseur’, In: Jaarverslag 1975 van het Bestuur van de Orde van Organisatie-Adviseurs. Amsterdam: OOA, 1976, 7pp.
 • François Breuer, ’Valkuilen in de Organisatie-Ontwikkeling’, besprekingsartikel in: Mens en Maatschappij, jrg.50, no 4, 1975, pp.416-428
 • François Breuer en Cees Luscuere (red.), Reorganiseren en Saneren, Organisaties onder druk. Rotterdam: Universitaire Pers: 1974, 177pp. Hierin:
  • François Breuer, ‘Reorganisaties onder Druk.’ Hfdst. 1, pp3-28
 • François Breuer, ‘De Organisatie-adviseur in actie’, in: Methodologie en Organisatie. Uitg. van Orde van Organisatie-adviseurs, Amsterdam: OOA, 1971, 14pp
 • François Breuer, ‘Projectorganisatie in het Bouwteam’. Hfdst. 4 in: J.A.A. van Doorn en C. Luscuere (red.), Projectorganisatie, een verkenning van varianten. Rotterdam: UPR, 1971: pp95-121
 • François Breuer, ‘De Organisatiekundige Actie, naar een specificatie van de bijdrage van de organisatie-adviseur in een procesmodel van geplande verandering’, in: Mens en Maatschappij, jrg. 45, no 2, 1970, pp.104-119
 • François Breuer, ‘De Legitimeringsgronden van het gezag’, in: Mens en Maatschappij, jrg.44, no 3, 1969, pp.197-214
 • François Breuer, Functioneel Gezag in Theorie en Werkelijkheid. Doctoraal scriptie. Leiden: Sociologisch Instituut, 1969: 74pp.
 • François Breuer, ‘Verslag van een experiment met studiebegeleiding van eerstejaars socilogen door ouderejaarsstudenten in het studiejaar 1965/1966 aan de Leidse universiteit’. Paper. Leiden: Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit, 1967: 18pp.