CV François Breuer

François Breuer is in 1969 afgestudeerd in de Organisatiesociologie met als specialisatie Organisatiekunde en Personeelsbeleid aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

  • Van 1965 tot 1969 student assistent in de vakgroep Organisatiesociologie.
  • Van 1969 tot 1970 onderzoeksmedewerker en vanaf 1970 tot 1990  (hoofd-)docent in de vakgroep Bedrijfssociologie en Bedrijfskunde aan de Sociale Faculteit van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam, met als persoonlijke leeropdracht Methodiek van de Organisatieanalyse en in de latere periode plaatsvervangend vakgroepvoorzitter van de vakgroep Bedrijfssociologie en Bedrijfskunde.
  • Gepromoveerd in 1982 aan de Erasmusuniversiteit in de Sociale Wetenschappen.
  • Gastdocentschappen aan de universiteit te Leiden en de Universiteit van Amsterdam.
  • In  1985/1986 Fellow van het Netherlands Institute for Advances Studies te Wassenaar.
  • Vanaf 1988 tot 2015 zelfstandig gevestigd Organisatieadviseur CMC . Tot 2019 Directeur/eigenaar van  organisatieadviesbureau Breuer Facilitation Services BV.
  • Vanaf 2020 tot heden directeur/eigenaar van bureau François Breuer.

François was

  • Onbezoldigd Bestuurder in verschillende maatschappelijke organisaties, onder meer: Nationale Vereniging Centraal Wonen, Maatschappelijk Werk Rotterdam, Sociaal Pedagogisch instituut Rotterdam, Woningcorporatie Volkswoningen te Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Internationale Beroepsvereniging voor Organisatieontwikkeling (IODA), Therapeutisch centrum Keerpunt, Organisatieadviesbureau Associatie voor Organisatieontwikkeling.
  • Free lance  docentschappen bij S.I.O.O., de Baak, Rino Amsterdam., Intercoach: Basisopleiding managementconsulting,  Coaching en thema’s uit de vakgebieden: organisatieontwikkeling, organisatieverandering, organisatieadvisering, organisatiecoaching
  • Vanaf 2016 gastdocent, begeleider en externe beoordelaar van thesis voor de masteropleiding Organisatiecoaching van de Haagse Hogeschool (HHS)

Hobbies:

Kunstschilder met atelier in het Blauwe Pand te Zaandam
Bas/bariton in Russisch Kamerkoor te Amsterdam
Tai chi chuan